Windykacja i egzekucja należności

Zespół KPB Legal zajmuje się odzyskiwaniem należności na każdym etapie, począwszy od windykacji polubownej polegającej na kontakcie z dłużnikiem i dążeniu do podpisania porozumienia w zakresie spłaty długu, poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego.
Kancelaria stara się zabezpieczyć interesy Wierzyciela poprzez szybkie sporządzenie dokumentacji, sprawne przeprowadzenie przez postępowanie sądowe, ustalenie majątku dłużnika, o ile to możliwe dokonanie zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym, a następnie monitorowanie postępowania egzekucyjnego i czynny udział w czynnościach komorniczych.