06 03 2023

Obsługa bankowa osób niepełnosprawnych ruchowo

Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie dostępu do placówki bankowej czy bankomatów osobom z ograniczeniami ruchu to tylko niewielka część działań podejmowanych przez sektor bankowy w celu dostosowania placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podkreślić tutaj należy, że nie chodzi jedynie o niepełnosprawność ruchową, ale także o standardy obsługi osób niewidomych, niemych czy niesłyszących, a także z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jednak w dzisiejszym artykule omówimy kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych ruchowo, które nie mają możliwości osobistego stawiennictwa w placówce bankowej.

 

Dzięki bankowości elektronicznej klient ma wiele możliwości korzystania z usług banku bez konieczności wizyt w placówce, jednak zaznaczyć trzeba, że osoby starsze zdecydowanie wolą tradycyjny sposób obsługi bankowej i bezpośredni kontakt z pracownikami banku. Jeśli klient banku nagle staje się osobą niemającą możliwości samodzielnego dotarcia do placówki a nie korzysta z bankowości elektronicznej, pojawia się problem. Co w takim przypadku może zaproponować bank?

 

W wyjątkowych przypadkach na wniosek czy też zgłoszenie osoby z niepełnosprawnością ruchową wskazanym jest zapewnienie w banku rozwiązań umożliwiających obsługę takiej osoby poza placówką. Upoważniony pracownik banku może zostać oddelegowany w godzinach pracy do odbycia wizyty w miejscu przebywania osoby z niepełnosprawnością ruchową. Szczególnie zalecane jest to celem zawarcia umowy czy udzielenia pełnomocnictwa. Dla bezpieczeństwa, nie należy natomiast wykonywać czynności i operacji bankowych, w obrocie których jest gotówka. Nie ma więc możliwości, by pracownik banku dokonał na przykład wypłaty środków z rachunku bankowego. Dalsza obsługa klienta, który skorzystał z oferty obsługi poza oddziałem banku powinna w miarę możliwości przebiegać za pośrednictwem standardowych kanałów obsługi, najczęściej za pośrednictwem wyznaczonego do tych czynności pełnomocnika. Opcja obsługi poza placówką jest jednak dobrą wolą, gdyż bank nie ma obowiązku zapewnienia takich usług.

 

Drugim sposobem umożliwienia obsługi osobie niepełnosprawnej jest udzielenie informacji o możliwości ustanowienia pełnomocnika do rachunku w formie pełnomocnictwa notarialnego. W tym przypadku to notariusz powinien dokonać czynności w miejscu pobytu osoby niepełnosprawnej, sporządzić odpowiedni dokument, którym następnie ustanowiony pełnomocnik może posługiwać się w banku i w imieniu klienta składać dyspozycje oraz dokonywać operacji bankowych.