Upadłość i restrukturyzacja

W dniu 31 grudnia 2014 r. wprowadzona została nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej. Po skutecznie przeprowadzonym postępowaniu, zmiany te pozwalają dłużnikowi niewypłacalnemu zacząć życie od nowa, ponieważ upadłość konsumencka polega na umorzeniu części bądź wszystkich długów osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, natychmiast wstrzymywane są działania windykacyjne, postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników, dzieci dłużnika zwolnione są z odpowiedzialności za długi rodziców, co w efekcie kończy dotychczasowe problemy finansowe.

W ramach obsługi prawnej świadczonej w zakresie upadłości konsumenckiej radcy prawni:
  • Dokonują analizy stanu niewypłacalności dłużnika
  • Przygotowują wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • Reprezentują Klienta w trakcie postępowania sądowego
  • Monitują czynności wykonywane przez syndyka po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej