Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zespół Kancelarii KPB Legal świadczy profesjonalną obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 
 
Radcy prawni udzielają wsparcia między innymi poprzez:
sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów;
reprezentowanie pracowników w sprawach o zapłatę: wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu za urlop, diet, pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej;
prowadzenie spraw z zakresu przywrócenia do pracy;
udzielenie wyczerpującej porady prawnej zarówno dla pracowników jak i pracodawców;
reprezentowanie w sprawach dotyczących odwołania od decyzji organów rentowych i emerytalnych;
reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.