23 11 2021

Zabezpieczenie interesów klientki w postępowaniu o ustalenie, że umowa pożyczki nie istnieje

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o kradzieży danych, loginów i haseł do kont bankowych, czy kradzieży środków finansowych z rachunków bankowych. Podobna sytuacja przytrafiła się klientce naszej kancelarii. Oprócz kradzieży środków z rachunku bankowego, za pośrednictwem Internetu zaciągnięta została pożyczka, o której nasza Klientka nie wiedziała i wedle jej oświadczeń to nie ona tą umowę z bankiem zawierała. Organy ścigania niestety nie ustaliły sprawcy.

Radca prawny Jacek Kwiecień wystąpił więc o sądowe ustalenie, że umowa pożyczki nie istnieje i wnioskował, by na czas trwania postępowania udzielone zostało sądowe zabezpieczenie roszczenia poprzez ustanowienie zakazu dokonywania czynności windykacyjnych, ograniczenie sposobu przetwarzania danych osobowych przez KRD BIG i BIG InfoMonitor oraz zakaz ujawniania danych osobowych za pośrednictwem BIK i Bankowego Rejestru. 

Jak widać na załączonym postanowieniu, Sąd przychylił się do wniosku mecenasa.