29 09 2021

Wyroki w sprawach frankowiczów

Radca prawny Jacek Kwiecień prowadzi kilka postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych. Każda z tych spraw jest inna, każda wymaga dokładnego przeanalizowania umów kredytowych, ale pierwsze są już zakończone sukcesem.

W sprawie pana Artura i Pani Agnieszki mecenas reprezentował pozwanych przez Bank, co zakończyło się szczęśliwie dla Naszych Klientów oddaleniem powództwa.