01 04 2020

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.
Formularz jest bardzo uproszczony, jego wypełnienie zajmuje kilka minut.
 
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?
 
osoba prowadząca działalność gospodarczą, która:

  • w wyniku COVID-19 miała przestój w prowadzeniu działalności
  • rozpoczęła działalność przed 1 lutego 2020 roku i nie zawiesiła jej lub zawiesiła po dniu 31 stycznia 2020 roku
  • przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był:
    - co najmniej 15 % niższy od przychodu w miesiącu poprzednim
    - nie przekroczył 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, t.j.obecnie kwoty 15 681 zł
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń
  • jest obywatelem polskim i mieszka na terytorium Polski lub posiada prawo czasowego lub stałego pobytu.
 
 
ŚWIADCZENIE POSTOJOWE wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia)i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
 
Wniosek można pobrać ze strony ZUS i złożyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.

Autor artykułu: aplikant radcowski Katarzyna Papiorek