Baza wiedzy

13 01 2020

Odsetki od kosztów procesu - nowelizacja prawa

art. 98 § 1[1] k.p.c.: Od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu - za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty.


Zapraszamy do lektury!
08 01 2020

Paragon czy faktura?

Od kilku dni podczas zakupów oprócz standardowych pytań:
- „Czy posiada  pani naszą kartę?”
- „Czy korzysta pan z aplikacji?”
- „Czy zbiera pani naklejki?”
słyszymy jeszcze
- „Czy kupuje pan na paragon czy na fakturę?”
 
Ile razy od Nowego Roku usłyszeliście już pytanie o paragon i fakturę?

Wyjaśniamy o co chodzi, skąd to dodatkowe pytanie - zapraszamy do lektury!
 09 10 2019

Istotna zmiana w KPC – walka z fikcją doręczeń w postępowaniu cywilnym


Ustawodawca wprowadził istotne zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego dotyczące dotychczas obowiązującej zasady podwójnego awizowania. Zmiany te polegają na tym, że przesyłka podwójnie awizowana i nieodebrana nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Gdy pozwany nie odbierze przesyłki, sąd zobowiąże powoda w terminie 2 miesięcy do doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego lub do udowodnienia, że wskazany adres pozwanego jest aktualny i miał on możliwość odbioru korespondencji.

  
Jak będzie wyglądała praktyka?

Zapraszamy do lektury!