25 01 2019

Restrukturyzacja zadłużenia rolników - nowelizacja ustawy

W dniu 7 lutego wejdzie w życie nowa Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. To kolejny krok rządu w kierunku wsparcia rolników.

Restrukturyzacją objęte zostaną długi pieniężne, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, a wprowadzone zmiany w ustawie umożliwią spłatę długu bez zgody wierzycieli, ponieważ restrukturyzacja nie wpłynie na wysokość kwoty długu.

Ma się to odbywać dzięki czterem sposobom wsparcia:
1. udzielenie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2.  udzielenie przez ARiMR pożyczki na spłatę zadłużenia
3.  udzielenie gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
4. możliwość przejęcia zadłużenia przez KOWR.

Udzielenie którejkolwiek z form pomocy uzależnione będzie od przedstawienia przez wnioskodawcę, czyli rolnika, planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. W planie tym określona musi zostać kwota kredytu lub pożyczki niezbędna do odzyskania płynności finansowej i umożliwiająca zapewnienie długotrwałej zdolności gospodarstwa do konkurowania na rynku rolnym oraz opis działań, które będą podejmowane w celu przywrócenia zdolności do pokrycia kosztów prowadzonej działalności oraz spłaty zobowiązań.

Autor artykułu: Monika Kwiecień