03 04 2019

Raporty gospodarcze

Jeśli:
  • musisz podjąć decyzję czy udzielić kontrahentowi kredytu kupieckiego,
  • zastanawiasz się czy podpisać z kontrahentem ważną umowę,
  • chcesz poznać powiązania kontrahenta z innymi podmiotami,
  • nie wiesz, czy Twój klient jest rzetelnym płatnikiem,
  • potrzebujesz informacji na temat jakiejś firmy,
to zamów raport gospodarczy! 

Raporty tworzone są na indywidualne zlecenie, w przeciągu 2 dni roboczych, mogą dotyczyć zarówno spółek jak i jednoosobowych działalności, zawierają wszystkie istotne dane na temat badanego podmiotu ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat zaległości finansowych, obejmują również weryfikację rejestrów dłużników oraz giełd wierzytelności. Co ważne, badany jest nie tylko wskazany podmiot ale i wszystkie powiązane z nim osobowo czy kapitałowo firmy.

Więcej informacji na temat raportów udzieli Monika Kwiecień, tel. 502 647 786, e-mail: biuro@kpblegal.pl