07 02 2019

Prawnik - Adwokat - Radca prawny

Odkąd prowadzimy kancelarię, bardzo często spotykamy się z pytaniami:
  • Czym tak naprawdę zajmują się RADCY PRAWNI ?
  • Czym się różni bycie prawnikiem od wykonywania zawodu RADCY PRAWNEGO czy ADWOKATA?
  • Czy to prawda, że RADCA PRAWNY tylko doradza?
 
Niestety nazwa RADCA PRAWNY wprowadza w błąd i wskazuje na to, że radca prawny tylko udziela porad prawnych, czyli utożsamia radcę prawnego z magistrem  prawa. Wiele osób myśli, że po poradę prawną może pójść do prawnika i radcy prawnego, ale w sądzie potrzebuje pomocy adwokata.
 
A jak jest w rzeczywistości?
W polskim systemie edukacji aby zostać prawnikiem należy ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku PRAWO, a następnie obronić pracę magisterską i uzyskać TYTUŁ MAGISTRA PRAWA. Czyli prawnikiem jest każdy, kto po pięciu latach studiów na wydziale prawa uzyska tytuł magistra. Prawnik, tak samo jak pedagog, socjolog, architekt czy jakikolwiek inny absolwent wyższej uczelni, może rozpocząć pracę w zawodzie.
 
Przykład – Adam zdał maturę, rozpoczął studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, następnie po 5 latach przystąpił do egzaminu i został magistrem prawa. Dzięki temu mógł rozpocząć pracę w firmie w dziale prawnym  jako prawnik.
 
Co może magister prawa - PRAWNIK?
Prawnik może udzielać porad prawnych, analizować dokumentację pod względem prawnym, wydawać opinie prawne czy przygotowywać dokumenty, ale nie może występować jako profesjonalny pełnomocnik przed organami administracji publicznej, organami wymiaru sprawiedliwości czy egzekucyjnymi ani w postępowaniach sądowych.
 
Aby móc reprezentować stronę na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa, trzeba zostać RADCĄ PRAWNYM lub ADWOKATEM. Dopiero zdanie egzaminu na aplikację daje możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji i praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata. Aplikacja radcowska i adwokacka trwają 3 lata, w trakcie których aplikant wykonuje pracę, odbywa praktyki i staż pod okiem patrona, zdobywa doświadczenie, a podczas zajęć teoretycznych poszerza wiedzę i znajomość przepisów. Po zakończeniu aplikacji należy przystąpić do EGZAMINU RADCOWSKIEGO lub ADWOKACKIEGO. EGZAMIN ten składa się z pięciu części, trwa 4 dni. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów.
 
Przykład – Adam pracując w firmie na stanowisku prawniczym przystąpił do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, egzamin zdał i przez 3 lata oprócz pracy zawodowej uczęszczał na zajęcia teoretyczne oraz odbywał praktyki. Następnie otrzymał oceny pozytywne z wszystkich 4 części egzaminu radcowskiego i uzyskał tytuł radcy prawnego. Został wpisany na listę radców prawnych. Dzięki temu mógł nadal pracować na etacie w firmie albo założyć własną kancelarię.
 
Skąd więc wziął się podział na RADCÓW PRAWNYCH i ADWOKATÓW i czym te dwie specjalizacje się różnią?
Są to kwestie historyczne, zawody te ewoluowały i obecnie znaczących różnic dla klientów nie ma. Czym więc się różnią? Żartobliwie można odpowiedzieć, że kolorem togi. Żabot i obszycia togi RADCY PRAWNEGO są koloru niebieskiego, a ADWOKATA koloru zielonego. Oprócz tego adwokat może prowadzić działalność jedynie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czyli w ramach kancelarii lub spółki partnerskiej, nie może być zatrudniony na etacie. Radca prawny z kolei ma również możliwość pracy etatowej. RADCA PRAWNY wpisywany  jest na listę radców prawnych (https://rejestrradcow.pl), natomiast  ADWOKAT na listę adwokatów (http://www.rejestradwokatow.pl).
 
Podsumowując, każdy RADCA PRAWNY i ADWOKAT jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest radcą prawnym lub adwokatem. Zarówno adwokat jak i radca prawny udzielają porad prawnych oraz reprezentują swoich Klientów w postępowaniach sądowych, przed organami administracji publicznej, jak również egzekucyjnymi. Zarówno do RADCY PRAWNEGO jak i do ADWOKATA zwracamy się „Panie Mecenasie, Pani Mecenas”.
 
Na koniec dodać jeszcze trzeba, że oprócz aplikacji adwokackiej i radcowskiej są jeszcze aplikacje komornicze, notarialne, prokuratorskie i sędziowskie.

Zachęcamy też do lektury https://rejestrradcow.pl/

Autor artykułu: Monika Kwiecień