Przewiń

Prawo Bankowe

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów z sektora bankowego. Zapewniamy wsparcie prawne, doradztwo, szkolenia oraz zastępstwo w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Czytaj dalej
Przewiń

Windykacja i egzekucja należności

Zespół KPB Legal zajmuje się odzyskiwaniem należności na każdym etapie, począwszy od windykacji polubownej poprzez przeprowadzenie postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego.
Czytaj dalej
Przewiń

Szkolenia

Zespół KPB Legal organizuje i przeprowadza szkolenia z wybranych dziedzin prawa.Czytaj dalej
Przewiń

Mediacje

Kancelaria może przeprowadzać mediacje w sprawach gospodarczych.

Czytaj dalej
Przewiń

Upadłość i restrukturyzacja

Zespół KPB Legal posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym także upadłości konsumenckich.
Czytaj dalej
Przewiń

Prawo rodzinne

Radcy prawni reprezentują interesy swoich Klientów również w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego.
Czytaj dalej
Przewiń

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną w zakresie spraw na gruncie szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Czytaj dalej

O Kancelarii

KPB Legal Kancelaria Prawna powstała na bazie doświadczenia zawodowego dwojga radców prawnych oraz osób i podmiotów z nimi współpracujących. Dzięki temu KPB Legal gwarantuje Państwu kompleksową obsługę prawną w zakresie wielu dziedzin prawa oraz windykacji.


 

Czytaj dalej

Aktualności

25 02 2020

Przedsiębiorca jak konsument

W dniu 1 czerwca 2020 roku jednoosobowy przedsiębiorca zyska w pewnym zakresie ochronę, która do tej pory przysługiwała jedynie konsumentom. Z tym dniem wchodzi w życie art. 385 [5] k.c., zgodnie z którym:
 
Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Status przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zostanie zbliżony w zakresie przysługującej mu ochrony do statusu konsumenta.

Zapraszamy do lektury!
11 02 2020

Okresowe szkolenia z zakresu kredytów hipotecznych

Radca prawny Jacek Kwiecień rozpoczął serię okresowych szkoleń z zakresu kredytów hipotecznych. 

Szkolenia skierowane są dla pracowników banków zajmujących się sprzedażą, zawieraniem umów i obsługą kredytów hipotecznych dla konsumentów.  


13 01 2020

Odsetki od kosztów procesu - nowelizacja prawa

art. 98 § 1[1] k.p.c.: Od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Jeżeli orzeczenie to jest prawomocne z chwilą wydania, odsetki należą się za czas po upływie tygodnia od dnia jego ogłoszenia do dnia zapłaty, a jeżeli orzeczenie takie podlega doręczeniu z urzędu - za czas po upływie tygodnia od dnia jego doręczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty.


Zapraszamy do lektury!

Nasz zespół

Jacek Kwiecień
Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach z zakresu Psychologii Menadżerskiej, studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z zakresu Doradztwa Podatkowego oraz studiów menedżerskich opartych o strukturę MBA w Szkole Głównej Handlowej.

Już podczas studiów rozpoczął pracę zawodową w jednym z banków spółdzielczych, początkowo jako prawnik, a następnie kierownik i dyrektor działu ds. wierzytelności trudnych. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa rozpoczął aplikację radcowską. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

W 2010 roku założył spółkę zajmującą się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w której pełni funkcję wiceprezesa zarządu.
Od 2013 r. prowadzi własną kancelarię, początkowo pod nazwą Kancelaria Prawa Bankowego, obecnie KPB Legal Kancelaria Prawna.

Jest dyplomowanym pracownikiem banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowcą w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, wykładowcą prowadzącym szkolenia dla takich podmiotów jak BODIE, Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, Szkoła Bankowa w Sandomierzu, Ośrodek Szkoleniowy PRYMUS czy Centrum Rozwoju i Edukacji Karina Indryka. Prowadzi również szkolenia dla banków, SKOK-ów, Narodowego Banku Polskiego,Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. W ramach praktyki prawniczej zajmuje się wdrażaniem RODO w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, pełni funkcję inspektora ds. ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych.

 

Iwona Majsner
Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe, odbywając liczne praktyki w kancelariach prawnych, m.in. Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska w Katowicach. Na początku 2011 r. rozpoczęła współpracę z Kancelarią Prawną działającą w formie spółki prawa handlowego, gdzie zajmowała się głównie obsługą prawną podmiotów gospodarczych, windykacją należności oraz uczestnictwem w procesach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

W styczniu 2014 r. podjęła współpracę z Kancelarią Prawa Bankowego Radcy Prawnego Jacka Kwiecień, która obecnie jest kontynuowana w ramach Kancelarii Prawnej KPB Legal.

Od września 2017 r. prowadzi również własną Kancelarię w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. W listopadzie 2017 r. ukończyła kurs mediatora organizowany przez ośrodek mediacyjny do spraw gospodarczych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Obsługuje osoby fizyczne jak również podmioty gospodarcze.

W ramach praktyki prawniczej wdraża RODO w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych. Prowadzi szkolenia dla banków, przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje z Centrum Rozwoju i Edukacji Karina Indryka. Pełni funkcję inspektora ds. ochrony danych osobowych.

 

Monika Kwiecień
Specjalista d/s windykacji

Absolwentka Wydziału Socjologii oraz Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Kancelarii odpowiada za kontakt z Klientami i public relations. Prowadzi procesy windykacyjne na etapie przedsądowym oraz poegzekucyjnym, a także nadzoruje wszczęte przez Kancelarię postępowania egzekucyjne.  Sporządza raporty gospodarcze na zlecenie podmiotów zewnętrznych.
 

Anna Opoka
.
Zajmuje się obsługą sekretariatu oraz kwestiami administracyjnymi i organizacyjnymi. Zapewnia szybki i sprawny obieg dokumentacji między pracownikami Kancelarii oraz między Kancelarią a komornikami i sądami.

Katarzyna Papiorek
Aplikant Radcowski
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej w Katowicach.  
Posiada wieloletnie doświadczenie w windykacji, prowadzi sprawy przedsiębiorców w zakresie dochodzenia należności, zajmuje się również sprawami z zakresu prawa cywilnego.
Odpowiada za bieżącą obsługę prowadzonych w kancelarii spraw, przygotowywanie pism procesowych i opinii prawnych, wspomaga radców. 


Damian Bieniek
Negocjator
Współpracuje z Kancelarią w zakresie przeprowadzania działań terenowych, ustalania majątku, wizyt u dłużników, prowadzi negocjacje w zakresie spłat zobowiązań wobec klientów Kancelarii.